Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Sikås Byförening   Sikåsparken  

 

SIFF   Höstresa runt byn 2008   

Sikås by 

Välkommen till Sikås

 

påsk

 

 

 

grannsamverkan 

Grannsamverkan i Sikås. Kontaktperson: Janne Andersson, tel 070-543 67 35

 

 

sikås

Klicka på bilden så kan du se en film från Sikås

 

Sikås - en by, tusen möjligheter

Välkommen till Sikås, en femhundra år gammal by med gedigna gårdar och 250 hektar odlad jord. Den samlade skogsarealen uppgår till 9000 hektar och är en betydelsefull del av näringslivet. Sikås är ett bra exempel på levande och aktiv landsbygd, där traditionella näringar och nyskapande verksamheter tillsammans ger livskraft. Förutom den sysselsättning som jord och skog ger, finns ett antal företag inom andra verksamhetsfält - tillverkningsindustrier såväl som tjänste- och serviceföretag. Sikås har ett rikt föreningsliv och ett varierat kulturellt utbud. Butiken (Sikås-Bua) är en viktig samlingspunkt, liksom hembygdsgården och föreningshuset GT. 

 

Intressant historia - spännande framtid 

Sikås har som stationssamhälle en intressant historia. Inlandsbanan kom till byn 1912 och med den tillväxt, utveckling och växande befolkning, vilket gjorde byn till en av Jämtlands största under en period. Idag har Sikås ungefär 250 invånare. Tradition och nytänkande skapar nya möjligheter som byborna gärna tar tillvara och det gör att byn också har en spännande framtid.

 

Historia

I skriftliga urkunder nämns Sikås först 1533, men då hade byn redan levt genom många sekler. Säkert kan sägas att byn är femhundra år gammal, men troligtvis har Sikås snart tusenåriga anor som jordbruksby. Ett antal rösen och ödesbölen vittnar om gångna tider. Dessa har inte fastställts i ålder med vetenskapliga metoder, men de anses härröra från 1100-talet. Invånarantalet har varierat från tid till en annan, men då Sikås förvandlades till stationssamhälle i början av 1900-talet, bodde närmare tusen personer i byn, som då blev en av länets största. Järnvägens tillkomst betydde mycket för utvecklingen och föranleddes av en hård kamp mellan Sikås, den större orten Hammerdal och grannbyn Gåxsjö. Efter genomgående marknadsundersökningar beslutades dock att förlägga inlandsbanans sträckning från Östersund genom Sikås med slutmålet Ulriksfors, som var banans första etapp med stickspåret "Blindtarmen" till Hammerdal, samt ytterligare ett stickspår till Strömsund (från Ulriksfors). Byggnationerna av Inlandsbanan påbörjades 1907 och järnvägen invigdes 1912. Det blev ett uppsving för Sikås, som på kort tid fick flera hotell, affärer och kaféer. Nu kom inustrialismen till byn och det gamla bondelivet utmanades på flera punkter med stora förändringar för hela samhället som följd. Mekaniseringen av jord- och skogsbruk förändrade förutsättningarna i grunden. Under 1950- och 1960-talen prövades de norrländska skogsbyarna hårt av rationaliseringen, som friställde arbetskraft och i förlängningen ledde till utflyttning och urbanisering. Många byar utarmades helt på liv och växte igen.

Även i Sikås har man fått kämpa för sysselsättning och godtagbara livsvillkor på landsbygden. Men byn lever. Här finns ett varierat näringsliv. Här finns affärer. Här finns framtidstro, engagemang och vilja att överleva och hitta nya vägar. Det visar bland annat de företag, som på nya sätt tar fördel av landsbygdens tillgångar. Det visar samarbetsviljan i den nya byföreningen. Sammantaget borgar det för att Sikås tusenåriga historia kommer att leva vidare i nya tider. Det blåser nya vindar, men i Sikås hissar man segel.   

 

Föreningar

Sikås har ett levande och aktivt föreningsliv med ett antal sammanslutningar för olika ändamål. Några exempel på föreningar i Sikås är:

Sikås Hantverkshusförening har sedan starten 1980 verkat för att främja företagande och aktiviteter i byn genom att tillhandahålla lokaler i byns Hantverkshus. I dagsläget inhyser det forna mejeriet verksamheter ur vitt skilda fält; stolptillverkningsföretag, frisör, verkstad, slöjdlokaler och älgslakteri. Tvärs över vägen finner man butik, byggvaruhandel och presentshop, affärsverksamheter med Hantverkshusföreningen som hyresvärd sedan föreningen för sex år sedan köpte fastigheten. Föreningen är en produkt av bybors gemensamma önskan att skapa förutsättningar för företagande, aktiviteter och liv i Sikås.

Sikås byförening bildades av och för Sikåsborna 2006, i samband med att byns samlingslokal, GT, förvärvades av IOGT som tidigare var ägare.

GT = Gemensam Träffpinkt - är en viktig samlingslokal och mötesplats med många användningsområden för byns föreningsaktiviteter och privata arrangemang.

SIFF (Sikås Idrotts och Fritids Förening) har ett stort medlemsantal i alla åldrar och har genom åren stått som arrangör av en rad olika aktiviteter. Vad sägs till exempel om stövelkastning och sparktävlingar? SIFF ansvarar bland annat för byns ishockeyrink, tennisbana och den årliga skidutflykten. 

Slöjdarna, Slöjdföreningen i Sikås, har ett femtiotal medlemmar, även från grannbyarna. Medlemmarna har god tillgång till snickerimaskiner i slöjdlokalen i Hantverkshuset.

Fornstugeföreningen: En parstuga uppförd på 1700-talet inköptes år 1937, varpå Fornstugeföreningen bildades och hembygsgården byggdes me ideella krafter. Byn har också uppfört en dansbana, en utescen, en nöjesskjutbana samt nya toaletter på platsen, som i dagligt tal benämns "Parken". Vid ett par tillfällen per år arrangeras populära  danser. Här anordnas också bingo och naturstigar. Parken fungerar även som en formidabel utomhusscen, vilket påvisades då Sikåsspelen uppsattes under lyckade former sommaren 2005.

   

kartverkstad

Här tillverkas en karta över Sikås by. 

Fr. v: Lasse Mårtensson, Ann Britt Jakobsson, Karl Drakenberg, Eskil Hamvall, Erland Paulsson  Foto: Kerttu Hamvall                                                                                  

diplom

 

Sikås - Årets by 2008

Representanter från föreningar och näringsliv i Sikås

Stående: Kommunalrådet Maria Stierna, Eivor Lindgren, Morgan Jonsson

Sittande: Thore Enoksson, Eva Stjernström, Bengt Holmqvist, Karin Holmqvist 

 

 

Årets by är ett hederstecken till en by som under året lyckats speciellt bra

med byutveckling. Priset består av ett diplom och 15.000 kronor som byn

kan använda till marknadsföring.

Sikås får utmärkelsen "Årets by 2008" med följande motivering;

Genom att ta tillvara kraften och se förändringens vind som en möjlighet har

Sikås tagit fram ett recept på framgångsrikt utvecklingsarbete! I denna anrika

jordbruksbygd finns många duktiga företagare och bybor med lokalt

engagemang för bygdens utveckling.

Här finns också exempel på lokal förvaltning genom lokalt ägande av såväl

lokaler som vindkraft.

Här spirar ett rikt förenings- och kulturliv som erbjuder ett stort utbud av

aktiviteter, och som ett resultat av bybors målinriktade och uthålliga arbete

har byn haft ett positivt flyttnetto under flera år.
Sikås är därför till ett utmärkt exempel på lokalt utvecklingsarbete och väl

förtjänta av utmärkelsen Årets By 2008 i Strömsunds kommun.

 

Artikeln hämtad från Strömsunds hemsida  av Ann-Louise Hansson 

 

 

thore och örjan

Örjan Österud, ordförande i Sikås byförening och Thore Enoksson, kassör i

samma förening blev glatt överaskade över prissumman på 15.000 kronor,

de mottog i kommunhuset i Strömsund förra veckan.

Foto: Ulrica Dahlänger             

 

bertil blom

Bertil Blom kör taxi i Sikås och är på strålande humör. - Det är andra gången

som vi blir valda. Vi har duktigt folk här och en hel del fabriker.

Det här känns bara roligt, säger han. (2008)

 

doris på bua

Doris Andersson arbetar på Bua, Sikås mataffär, och hon tycker också att

utmärkelsen känns hur kul som helst. - Sikås är en fantastisk by. Det är vår

tur att få pris.

 

 

 

 

 

Uppdateringar

 

Företag

 

GT

 

Musiklivet i Sikås

 

När föddes vi

 

SIFF

 

Sikåsbor att minnas

 

Sikås-Bua

 

Sikås Byförening

 

Sikås Historia av Jonas i Mårtengården 

 

Innehållsförteckning

 

Startsidan