bulletinen

 

Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Gruppfoton

 

 

Bilder från Söndagsskolor

 

söndagsskola 1953

Bild från Betels söndagsskola hösten 1953.

Vissa namn saknas...hjälp gärna till att komplettera namnen.

Övre raden Stående från vänster: Gully Lundin, Gullis Falkelind, Birgitta Jansson, fröken Alma Andersson, Anita Stig, 

Gullan Byvåg, Doris Jönsson.

Andra raden: Lillan Oskarsson, Doris Fridolfsson, Laila Oskarsson, Ragnvi Lundkvist, Harriet Liif, Berit Bogg.

Tredje raden: Margareta Kärrman, Birgitta Tjärnberg, Karin Mårtensson, Elisabet Holmkvist.

Fjärde raden: Jan Anders Mårtensson, Erling Ingman, Bengt Holmkvist

Längst fram: Herman Holmkvist, Göran Kärrman, Stig Erik Liif, Torbjörn Persson, Helge Ingman

Bilden tillhör Ragnhild Molin.