bulletinen

 

Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Gruppfoton

 

Skolfoton från 1980-talet.

 

Jag har använt mig av namn före namnbyten eller giftermål.

 

 

läsåret 1981-1982

Läsåret 1981-1982

Längst bak från vänster: Marie-Louise (Kickan) Andersson, Vanja Jonsson, Eva Stjernström, Joakim Lindberg, Susanne Jonsson, Helen Olsson

Sittande: Fröken Anhild Ericsson, Hasse Andersson, Håkan Jakobsson, Ola Hargemark, Pär Granlund, Laila Sandqvist, lärare Elisabet Bodström

Längst fram: Martin Jakobsson, Åsa Abrahamsson 

 

läsåret 1980-1981

Läsåret 1980-1981 (årskurserna 1-3)

Bakre raden: Pär Granlund, Hasse Andersson, Barbro Andersson (prao), Stina Hamvall, Susanne Jonsson

Främre raden: Martin Jakobsson, Ola Hargemark, Helen Olsson, fröken Anhild Ericsson, Vanja Jonsson, Marie Louise (Kickan) Andersson

 

 

sikås skola ht 1983  

Skolfoto höstterminen 1983.

Översta raden från vänster: Per Granlund, Marie-Louise (Kickan) Andersson, Helen Olsson, Hans Andersson, Per-Åke Tallryd,

Stina Hamvall, Vanja Jonsson, Susanne Jonsson, Ola Hargemark,

Mellersta raden från vänster: Håkan Jakobsson, Eva Stjernström, Laila Sandqvist, fröknarna Anhild Ericsson och

Inger Andersson, Åsa Abrahamsson, Joakim Lindberg,

Längst fram från vänster: Magnus Eriksson, Ann-Kristin Tallryd, Sara Hargemark, Peter Göransson, Martin Jakobsson.   

       

 

läsåret 1984-1985

Läsåret 1984-1985 (födda 1974, 1975, 1976)

Överst från vänster: Martin Jakobsson, Ola Hargemark, Louise Marie Andersson, Helen Olsson, Vanja Jonsson, Susanne Jonsson, Håkan Jakobsson, Joakim Lindberg

Mittersta raden: Anhild Ericsson, Pål Karlsson, Anne Kristine Tallryd, Anita Johansson, Laila Sandqvist, Eva Stjernström, Inger Carlsson

Längst fram: Karolina Holmqvist, Magnus Eriksson, Åsa Abrahamsson, Peter Göransson (PG), Sara Hargemark, Jessica Larsson.

 

skolfoto 1986

Skolfoto från 1986.

Längst bak från vänster: Fröken Anhild Ericsson, Joakim Lindberg, Laila Sandqvist, Ann-Kristin Tallryd, Åsa Abrahamsson,

Lisa (?), Eva Stjernström, Per Granlund, Håkan Jakobsson, fröken Eva Gejer,

Mittraden från vänster: Pål Karlsson, Jessika Larsson, Magnus (Modo) Eriksson, Sara Hargemark, Peter (PG) Göransson,

Längst fram från vänster: Anna Stjernström, Jenny Olsson, Joakim Olsson, Marie Göransson, Bella Olsson, Karolina Holmqvist.